Informació legal

Objecte social

FUSTERIA D'ALUMINI GERMANS ALMAN, SA (Des d'ara GRUP ALMANSA), és una empresa especialitzada en la fabricació i instal·lació de fusteria d'alumini.

Identificació

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web grupoalmansa. com.

Denominació:
CARPINTERÍA DE ALUMINIO HERMANOS ALMAN, S.A.
Domicili:
c/ Beato Oriol Nave 26 – P. I. Foinvasa – 08110 – Montcada i Reixac
Telèfn:
+34 936 28 38 86
Email:
info@grupoalmansa.com
CIF:
A58834714

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta web, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a GRUP ALMANSA i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial . Així mateix totes les marques i noms comercials continguts en aquesta web pertanyen a GRUP ALMANSA, o la persona física, jurídica, organisme o entitat que tingui la titularitat del signe distintiu i es troben de la mateixa manera protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de GRUP ALMANSA.

L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de GRUP ALMANSA o els titulars dels drets sobre els signes distintius que es mostren en aquesta pàgina web, llevat que s'estableixi expressament el contrari .

Condicions d'ús

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web www.grupoalmansa.com que Grup Almansa posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

  • Que sigui compatible amb els fins de la web www.grupoalmansa.com.
  • Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

GRUP ALMANSA es reserva el dret a modificar l'oferta comercial del lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

GRUP ALMANSA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. GRUP ALMANSA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. GRUP ALMANSA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de GRUP ALMANSA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

GRUP ALMANSA fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Grup Almansa, es procediria immediatament a la seva correcció. Grup Almansa no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.grupoalmansa.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d'aquests productes.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per GRUP ALMANSA per això, GRUP ALMANSA no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fos en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.