Sèrie DOMO 67 RT
Tall sèrie DOMO 67 RT

Sèrie DOMO 67 RT

Sistema de finestra practicable amb sistema de trencament pont tèrmic, amb uns espessors generals d'1,5mm. Té un buit lliure per envidrar des de 23mm fins a 52mm, amb la possibilitat d' envidrar vidres bi-càmeres.
Amb el sistema domo 67rt, es poden fer finestres practicables, oscil·lo batients, plegables, amb obertura exterior, amb obertura interior, oscil·lo-paral·lela i fixos.
Es pot triar en qualsevol tipus de color de carta RAL, tot tipus d'anoditzat i lacats fusta.

Per a més informació consultar en qualsevol de les nostres botigues.

Característiques

 • Trencament pont tèrmic.
 • Practicable càmera europea.
 • Perfils en extrusió d'aliatge 6063.
 • Espessor general 1,5 mm.
 • Envidrament per mitjà de llistons de fusta a pressió o amb grapa.
 • Juntes d'estanqueïtat en EPDM amb angles vulcanitzats per a junta central.
 • Esquadres i juntes de batient comuns per a tots els sistemes practicables.
 • Esquadres d'unió d'alumini injectat amb polsant d'ancoratge.
 • Esquadres d'alineament en acer Inox i Zamak.
 • Drenatge de fulla invisible.
 • Profunditat del marc 67/73 mm.
 • Profunditat de la fulla 74 mm.
 • Possibilitat de combinar marcs, fulles i llistons de fusta rectes i corbs.
 • Connexió sòlida mecànica de poliamida d'alta resistència de 24 mm.
CE logo

INDALSU 2011

EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organisme Notificat Nº0370

Sistema DOMO 67 RT. Consultar especificacions de càlcul.

Resistència a la càrrega del vent Classe C5
Consultar especificacions de càlcul Classe 4
Estanqueïtat a l'aigua E1650
Substàncies perilloses NPD
Capacitat de suport de càrrega dels dispositius de seguretat APTO
Prestacions acústiques 40 dB
Transmitància tèrmica (Uw) Des de 1,2 W/m2K

Aplicacions

Fix Fix
Abatible obertura interior Abatible obertura interior
Abatible obertura exterior Abatible obertura exterior
Oscil·lo-batent Oscil·lo-batent
Oscil·lant Oscil·lant
Plegable Plegable
Oscil·lo-Paral·lela Oscil·lo-Paral·lela