Sèrie DOMO 60 RT Fulla Oculta
Tall Sèrie DOMO 60 RT Fulla Oculta

Sèrie DOMO 60 RT Fulla Oculta

Sistema de finestra practicable amb sistema de trencament pont tèrmic que permet la uniformitat de la fusteria vista des de l'exterior, de manera que no es distingeixin les parts fixes de les abatibles. Amb espessors generals d'1,5 mm. Es poden utilitzar frontisses tradicionals i frontisses ocultes per donar-li una línia més neta.
L'amplada màxima per envidrar és de 20 mm a 26mm. Es poden fer finestres practicables, oscil·lo-batent i fixos.
Es pot triar en qualsevol tipus de color de carta RAL, tot tipus d'anoditzat i lacats fusta.

Per a més informació consultar en qualsevol de les nostres botigues.

Característiques

 • Sistema que permet la uniformitat de la fusteria vista des de l'exterior, de manera que no es distingeixin les parts fixes de les abatibles.
 • Trencament pont tèrmic.
 • Practicable càmera europea.
 • Perfils en extrusió d'aliatge 6063.
 • Espessor general 1,5 mm.
 • Envidrament per mitjà de llistó de fusta a pressió.
 • Juntes d'estanqueïtat en EPDM amb angles vulcanitzats per a junta central.
 • Esquadres i juntes de batient comuns per a tots els sistemes practicables.
 • Esquadres d'unió d'alumini injectat amb pulsant d'ancoratge.
 • Esquadres d'alineament en acer Inox i Zamak.
 • Drenatge de fulla invisible.
 • Profunditat del marc 54 mm.
 • Profunditat de fulla 55 mm.
 • Connexió sòlida mecànica de poliamida d'alta resistència de 24 mm.
CE logo

INDALSU 2011

EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organisme Notificat Nº0370

Sistema DOMO 60RT fulla oculta. Consultar especificacions de càlcul.

Resistència a la càrrega del vent Classe C5
Permeabilitat a l'aire Classe 4
Estanqueïtat a l'aigua 9A
Substàncies perilloses NPD
Capacitat de suport de càrrega dels dispositius de seguretat APTO
Prestacions acústiques 40 dB
Transmitància tèrmica (Uw) Des de 1,6 W/m2K

Aplicacions

Fix Fix
Abatible obertura interior Abatible obertura interior
Oscil·lo-batent Oscil·lo-batent
Oscil·lant Oscil·lant
Abatible obertura interior Abatible obertura interior
Oscil·lo-batent Oscil·lo-batent