Serie DOMO 45 RT
Serie DOMO 45 RT Corte

Sèrie DOMO 45 RT

Sistema de finestra practicable amb sistema de trencament pont tèrmic, amb uns espessors generals d'1,5 mm amb opció de triar entre marc i fulla corba o marc i fulla recta. Té un buit lliure per envidrar des de 6mm amb llistó de fusta corb a 37mm amb llistó de fusta recte.
Amb el sistema domo 45RT es poden fer finestres practicables, oscil·lo batients, plegables, amb obertura exterior, amb obertura interior, proyectant lliscant i oscil·lo-paral·lela.
Es pot triar en qualsevol tipus de color de carta RAL, tot tipus d'anoditzat i lacats fusta.

Para mes informació consultar en qualsevol de les nostres botigues.

Característiques

 • Trencament de pont tèrmic.
 • Practicable càmera europea.
 • Perfils en extrusió d'aliatge 6063.
 • Espessor general 1,5 mm.
 • Envidrament per mitjà de llistó de fusta a pressió o amb grapa
 • Juntes d'estanqueïtat en EPDM amb angles vulcanitzats per a junta central.
 • Esquadres i juntes de batient comuns per a tots els sistemes practicables.
 • Esquadres d'unió d'alumini injectat amb moll i "tetón".
 • Esquadres d'alineament en acer Inox.
 • Drenatge de fulla ocult.
 • Profunditat del marc 45/50 mm.
 • Profunditat de fulla 52 mm.
 • Possibilitat de combinar marcs, fulles i llistó de fusta rectes i corbs.
 • Connexió sòlida mecànica de poliamida d'alta resistència de 14,8 mm.
CE logo

INDALSU 2011

EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organisme Notificat Nº0370

Sistema DOMO 45RT. Consultar especificacions de càlcul.

Resistència a la càrrega del vent Classe C5
Permeabilitat a l'aire Classe 4
Estanqueïtat a l'aigua E1200
Substàncies perilloses NPD
Capacitat de suport de càrrega dels dispositius de seguretat APTO
Prestacions acústiques 40 dB
Transmitància tèrmica (Uw) Des de 1,3 W/m2K

Aplicacions

Fix Fix
Abatible obertura interior Abatible obertura interior
Abatible obertura exterior Abatible obertura exterior
Oscil·lo-batent Oscil·lo-batent
Projectable lliscant Projectable lliscant
Oscil·lant Oscil·lant
Plegable Plegable
Oscil·lo-Paral·lela Oscil·lo-Paral·lela