Domo 40
Domo 40 (Secció)

Sèrie DOMO 40

Sistema de finestra practicable amb uns espessors d'entre 1,3 i 1,5 mm en general, amb opció a marc i fulla corba sense llistó de fusta o marc i fulla recta amb llistó de fusta,
Amb el sistema domo 40 es poden fer finestres practicables, oscil·lo batients, plegables, amb obertura exterior, amb obertura interior, proyectant lliscant i oscil·lo-paral·lela.
Es pot triar en qualsevol tipus de color de carta RAL, tot tipus d'anoditzat i tr fusta.

Para més informació consultar en qualsevol de les nostres botigues.

Característiques

 • Practicable càmera europea
 • Perfils en extrusió d'aliatge 6063
 • Espessor general 1.3 mm i 1.5 mm
 • Envidrament per mitjà de llistó de fusta a pressió o amb grapa
 • Juntes d'estanqueïtat en EPDM amb angles vulcanitzats per a junta central
 • Esquadres i juntes de batient comuns per a tots els sistemes practicables
 • Esquadres d'unió d'alumini injectat amb moll i "tetón"
 • Esquadres d'alineament en acer Inox
 • Drenatge de fulla ocult
 • Profunditat de marc 40/45 mm
 • Profunditat de fulla 47mm
 • Possibilitat de combinar marcs, fulles i llistó de fusta rectes i corbs
CE logo

INDALSU 2011

EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organisme Notificat Nº0370

Sistema DOMO 40, finestra oscil·lobatent de dues fulles i mesures ≤2,7m2

Envidrament 6/12/4 B.E.

Resistència a la càrrega del vent Classe C5
Permeabilitat a l'aire Classe 4
Estanqueïtat a l'aigua 9A
Substàncies perilloses NPD
Capacitat de suport de càrrega dels dispositius de seguretat APTO
Prestacions acústiques 34 (-1,-4)
Transmitància tèrmica (Uw) 3,4W/m2K

Aplicacions

Fix Fix
Abatible obertura interior Abatible obertura interior
Abatible obertura exterior Abatible obertura exterior
Oscil·lo-batent Oscil·lo-batent
Projectant lliscant Projectant lliscant
Oscil·lant Oscil·lant
Plegable Plegable
Oscil·lo-Paral·lela Oscil·lo-Paral·lela